Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie weterynaryjne, tj. szkolenie z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału 24-25.09.2022

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie zaprasza myśliwych
na szkolenie  weterynaryjne, tj. szkolenie z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału.

Szkolenie to wynika z wytycznych rozporządzenia Unii Europejskiej nr 853/2004 zawartych w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 4, jak również wytycznych rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych.     Przedmiotowe szkolenie jest niezbędne dla prawidłowej, wstępnej oceny tuszy przed jej wprowadzeniem do obrotu czyli do spożycia przez ludzi.

Termin szkolenia: 24-25 wrzesień 2022 roku

Koszt szkolenia wynosi 250 zł od osoby, płatne na konto ZO PZŁ w Ciechanowie

Nr konta: BGŻ BNP Paribas S.A.       32 1600 1462 1837 0662 7000 0001

Zgodnie z wymaganiami szkolenie trwać będzie dwa dni  (sobota i niedziela) i obejmować będzie zagadnienia wynikające z przepisów cytowanych rozporządzeń, wg poniższego harmonogramu:
24-09-2022r

L.p. Temat szkolenia Liczba godzin
1 Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań związanych z chorobami zwierząt. 3
2 Postępowanie z odstrzelonym zwierzęciem na łowisku, podczas składowania i transportu. 3
3 Podstawowe wiadomości dotyczące skażeń środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej. 1
4 Występowanie chorób odzwierzęcych w Rzeczypospolitej Polskiej. 1

 

25-09-2022r

1 Podstawowe wiadomości z zakresu epizootiologii zwierząt łownych. 1
2 Występowanie chorób zakaźnych zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady bioasekuracji, pobieranie próbek do badań w kierunku wykrycia wirusa ASF. 2
7 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek. 2
8 Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, powstałymi przy pozyskiwaniu zwierząt łownych. 1
9 Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych. 2
10 Parazytozy wspólne dla ludzi i zwierząt łownych. 1

Po ukończeniu szkolenia uczestnikom wydane zastaną stosowne zaświadczenia potwierdzającego jego ukończenie, zgodnie z wymaganiami cytowanych wcześniej rozporządzeń.
Zaświadczenia te ważne będą przez następny okres 10 lat.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać
na adres: zo.ciechanow@pzlow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.09.2022.

Zgłoszeń mogą dokonywać osoby indywidualne lub grupowo – koła łowieckie.

druk-zgloszenia-

Udostępnij
Twitter
WhatsApp