Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd okręgowy

Kol. Daniel Nitowski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Kolega Nitowski jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2019 roku. Ukończył kurs na strażników łowieckich, kurs z zakresu szacowania szkód łowieckich oraz szkolenie z zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów.

Jest absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim o tematyce „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”.

Członkowie Zarządu Okręgowego