Zarząd okręgowy

Kol. Marek Zaborowski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członkowie Zarządu Okręgowego

Kurs dla uzyskania uprawnień selekcjonera

Kurs dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania w 2021 rozpoczęcie 15.05.2021r.