Okręgowy Sąd Łowiecki

 Imię i nazwisko i funkcja
1.Kol. Wiktor Kołakowski – Prezes OSŁ
2.2. Kol. Rafał Dłużniewski – Zastępca Prezesa OSŁ
3.3. Kol. Tomasz Ślesicki – Zastępca Prezesa OSŁ
4.4. Kol. Dariusz Kujawski – Sędzia
5.5. Kol. Zbigniew Dalgiewicz – Sędzia
6.6. Kol. Grzegorz Kraszewski – Sędzia
7.7. Kol. Jarosław Dyga – Sędzia