Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Kapelan okręgowy

Krzysztof Kozłowski

Urodził się 13 sierpnia 1951 roku w Makowie Mazowieckim. Po maturze w 1969 roku rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.  Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1976 roku. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 1981 r. uzyskał tytuł magistra teologii. Następnie pracował jako wikariusz m.in. w parafii św. Piotra w Ciechanowie oraz w parafii Goworowo (ostatni wikariat).  W 1990 roku został proboszczem w Malużynie. Od pierwszych dni proboszczowania w Malużynie kontynuował pracę także jako katecheta. 

W 2006 decyzją biskupa płockiego Stanisława Wielgusa ks. Kozłowski został mianowany Kapelanem Okręgu Ciechanowskiego Polskiego Związku Łowieckiego , a w roku 2009 z nominacji Księdza Biskupa Piotra Libery został diecezjalnym referentem duszpasterstwa myśliwych.

Decyzją  Biskupa Biskupa Płockiego Piotra Libery z dnia 14 maja 2015 roku Ksiądz Krzysztof Kozłowski został włączony do grona kanoników gremialnych Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. 

Dnia 27 sierpnia 2015 roku J.E.Ksiądz Biskup Dr Piotr Libera nadał Księdzu Kanonikowi Krzysztofowi medal „Zasłużony dla katechizacji diecezji płockiej”  „Jako wyraz uznania i wdzięczności za owocną współpracę z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Płockiej w dziale wychowania i katechizacji dzieci i młodzieży”.