Zarząd Okręgowy
Ciechanów

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Kwiecień 2021

Wtorek 13.04.2021

05:00 - 18:47
06:53 - 21:21
  Przybywający

Środa 14.04.2021

04:58 - 18:48
07:09 - 22:44
  Przybywający

Czwartek 15.04.2021

04:56 - 18:50
07:28 - 23:41
  Przybywający

0
Myśliwych w okręgu
0
Kandydatów na myśliwych
0
Polujących kobiet
0
Kół Łowieckich

O NAS

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Okręg ciechanowski jest jednym z 49 okręgów Polskiego Związku Łowieckiego położonych na terenie naszego kraju. Graniczy z pięcioma okręgami: ostrołęckim, olsztyńskim, płockim, warszawskim, włocławskim.
Na terenie działania Zarządu Okręgowego w Ciechanowie funkcjonują 38 macierzyste koła łowieckie posiadające siedzibę na terenie powiatów: działdowskiego, ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego oraz 48 kół łowieckich mających siedzibę na terenie innych zarządów okręgowych. Obszar wskazanych powiatów jest podzielony na 114 obwodów łowieckich, pozostających w użytkowaniu poszczególnych kół łowieckich.

Dane kontaktowe

Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

NIP: 526 030 04 63

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved