Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Komisje problemowe

Zespół ds. Kontroli Kół Łowieckich, w składzie:

 • Kol. Witold Szatkowski – koordynator
 • Kol Artur Filipczyk 
 • Kol. Witold Ludwiński
 • Kol. Stanisław Siemek 
 • Kol.  Andrzej Wasielewski 
 • Kol. Paweł Antoniewski 
 • Kol.  Andrzej Decyk – koordynator z ramienia ZO PZŁ
 • Kol.  Waldemar Jendrzejewski – Przewodniczący 
 • Kol. Andrzej Piotr Bajak
 • Kol. Janusz Chyliński
 • Kol. Jerzy Graczyk
 • Kol.  Zbigniew Jankowski
 • Kol.  Tomasz Jendrzejewski
 • Kol. Paweł Jenoch
 • Kol. Janusz Kleniewski
 • Kol. Wojciech Knaga
 • Kol. Adam Korzybski
 • Kol.  Henryk Kosmala
 • Kol.  Grzegorz Kraszewski
 • Kol.  Ryszard Lesak
 • Kol.  Janusz Lewandowski
 • Kol.  Andrzej Łęgowski
 • Kol.  Wiesław Mostowy
 • Kol.  Marcin Mync
 • Kol.  Piotr Olewnik
 • Kol.  Józef Potorski
 • Kol. Jerzy Przeorek
 • Kol. Leon Stepnowski
 • Kol. Andrzej Szałkowski
 • Kol.  Wawrzyniec Szejko
 • Kol.  Marek Szydłowski
 • Kol.  Zbigniew Szydłowski
 • Kol.  Marek Szymańczyk
 • Kol.  Marek Szynkiewicz
 • Kol.  Andrzej Szypołowski
 • Kol.  Tadeusz Wiśniewski
 • Kol.  Kazimierz Załęcki 
 • Kol.  Krzysztof Kisielewski – członek rezerwowy

Komisja Etyki i Kultury Łowieckiej, w składzie:

 • Kol.  Justyna Rogowska – przewodniczący
 • Kol.  Adam Korzybski
 • Kol.  Krzysztof Krupiński
 • Kol.  Zbigniew Małaśnicki
 • Kol.  Tadeusz Rogowski

Komisja Strzelecka, w składzie:

 • Kol.  Dominika Przeorek Dąbkowska – Przewodnicząca
 • Kol. Wiesław Mostowy
 • Kol. Józef Potorski
 • Kol. Sylwester Chojnacki
 • Kol. Jacek Grabowski
 • Kol.  Jerzy Przeorek

Komisja do spraw gospodarki łowieckiej i zwalczania ASF, w składzie:

 • Kol.  Maciej Kołakowski – przewodniczący
 • Kol.  Roman Bukalski
 • Kol.  Andrzej Dolecki
 • Kol.  Sławomir Lenarcik
 • Kol.  Krzysztof Wisiecki

Komisja Kynologiczna, w składzie:

 • Kol. Szymon Ziółkowski – przewodniczący
 • Kol. Piotr Rudnicki
 • Kol. Adam Kun
 • Kol. Tomasz Świątkowski

Komisja Oceny Trofeów dokonująca zgodności odstrzały samców zwierzyny płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych, w składzie:

 • Kol. Sławomir Ślusarski – przewodniczący
 • Kol. Kazimierz Dywicki
 • Kol. Jerzy Graczyk
 • Kol. Piotr Jenoch
 • Kol. Grzegorz Kuciński
 • Kol. Witold Macioch
 • Kol. Adaś Przybysz
 • Kol.  Wiesław Stolarski
 • Kol.  Zbigniew Szydłowski
 • Kol.  Lech Stańczak
 • Kol.  Jerzy Ślusarski
 • Kol.  Jerzy Tarnowski
 • Kol.  Piotr Waleśkiewicz
 • Kol.  Marek Zajkowski
 • Kol.  Jacek Żołnierzak
 • Kol. Piotr Grzywacz
 • Kol. Jakub Stańczak
 • Kol. Krzysztof Ryczywolski
 • Kol. Adam Kowalski
 • Kol. Rafał Jabłonowski

Komisja Hodowlana, w składzie :

 • Kol. Krzysztof Kisielewski – Przewodniczący
 • Kol. Tomasz Krajewski
 • Kol. Jarosław Stańczak
 • Kol. Tomasz Piekarzewski
 • Kol. Cezary Kordowski

Komisja Szkoleniowa, w składzie:

 • Kol. Marek Szymańczyk – Przewodniczący
 • Kol. Sławomir Ślusarski
 • Kol. Jerzy Ślusarski
 • Kol. Wiesław Mostowy
 • Kol. Adaś Przybysz

Komisja Strzelecka

Imię i nazwisko Funkcja
1. Kol. Waldemar Jendrzejewski Przewodniczący
2. Kol. Jerzy Przeorek Członek
3. Kol. Zbigniew Jendrzejewski Członek
4. Kol. Wiesław Mostowy Członek
5. Kol. Kazimierz Rogowski Członek
6. Kol. Andrzej Szypołowski Członek

Komisja Kynologiczna

Imię i nazwisko Funkcja
1. Kol. Szymon Ziółkowski Przewodniczący
2. Kol. Piotr Rudnicki Członek
3. Kol. Cezary Piekart Członek
4. Kol. Maciej Brzozowski Członek
5. Kol. Krzysztof Wisiecki Członek
6. Kol. Adam Kun Członek
7. Kol. Tomasz Świątkowski Członek

Komisja Etyki i Kultury Łowieckiej

Imię i nazwisko Funkcja
1. Kol. Piotr Siołkowski Przewodniczący
2. Kol. Adak Korzybski Członek
3. Kol. Krzysztof Krupiński Członek
4. Kol. Zbigniew Małaśnicki Cłonek
5. Kol. Tadeusz Rogowski Członek

Komisja Oceny Trofeów Łowieckich

Imię i nazwisko Funkcja
1. Kol. Jerzy Ślusarski Przewodniczący
2. Kol. Kazimierz Dywicki Członek
3. Kol. Jerzy Graczyk Członek
4. Kol. Piotr Jenoch Członek
5. Kol. Grzegorz Kuciński Członek
6. Kol. Witold Macioch Członek
7. Kol. Adaś Przybysz Członek
8. Kol. Wiesław Stolarski Członek
9. Kol. Zbigniew Szydłowski Członek
10. Kol. Lech Stańczak Członek
11. Kol. Sławomir Ślusarski Członek
12. Kol. Jerzy Tarnowski Członek
13. Kol. Piotr Waleśkiewicz Członek
14. Kol. Marek Zajkowski Członek
15. Kol. Jacek Żołnierzak Członek
16. Kol. Piotr Grzywacz Członek
17. Kol. Jakub Stańczak Członek

Komisja do spraw gospodarki łowieckiej i zwalczania ASF

Imię i nazwisko Funkcja
1. Kol. Maciej Kołakowski Przewodniczący
2. Kol. Roman Bukalski Członek
3. Kol. Andrzej Dolecki Członek
4. Kol. Sławomir Lenarcik Członek
5. Kol. Krzysztof Wisiecki Członek
Koordynator ZO PZŁ w Ciechanowie ds. współpracy kół łowieckich okręgu ciechanowskiego ze szkołami, w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki na d nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego. Kol. Jarosław Wiśniewski