Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

LPImię i nazwisko | Funkcja
1Kol. Paweł Orlikowski – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2Kol. Marcin Leśniak – Z-ca ORD
3Kol. Jarosław Wiśniewski – Z-ca ORD