Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

  1. Wojciech Wołkowicz – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
  2. Jacek Grabowski – Z-ca ORD
  3. Andrzej Chmielewski – Z-ca ORD
  4. Tomasz Uniewicz – Z-ca ORD

Materiały do pobrania