Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

 Imię i nazwisko i funkcja
1.1. Kol. Paweł Orlikowski – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2.2. Kol. Jarosław Wiśniewski – Zastępca ORD
3.3. Kol. Marcin Leśniak – Zastępca ORD