Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

 Imię i nazwisko i funkcja
1.1. Kol. Paweł Orlikowski – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2.2. Kol. Jarosław Wiśniewski – Zastępca ORD
3.3. Kol. Marcin Leśniak – Zastępca ORD

Kurs dla uzyskania uprawnień selekcjonera

Kurs dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania w 2021 rozpoczęcie 15.05.2021r.