Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Szkolenie na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania 11-05-2024r

Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie  informuje, że w dniu 11-05-2024r rozpoczynamy  kurs na  selekcjonerskie uprawnienia  do wykonywania polowania.

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani uzyskać zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Ciechanowie
w formie skierowania drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ.

Wykłady będą odbywać się w formie stacjonarnej na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu
Cena kursu 1000zł – wpłaty prosimy dokonywać na nr konta bankowego

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 32 1600 1462 1837 0662 7000 0001
Odbiór materiałów po wpłacie w siedzibie ZO PZŁ w Ciechanowie.

PROGRAM   SZKOLENIA

Kurs dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania
w 2024r

 

DATA

 

GODZINA

 

TEMAT WYKŁADU

LICZBA GODZIN IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY
11-05-2024 9.00-14.30 Biologia, ze szczególnym uwzględnieniem behawioru rozrodu zwierzyny płowej, w tym wzrost i rozwój poroża, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i genetycznych 7
12-05-2024 9.00- 10.30 Zasady bezpiecznego i skutecznego strzelania do zwierzyny płowej, przystrzeliwanie broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze 2
10.45 – 11.30 Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 1
18-05-2024 9.00-14.30 Znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej. 7
19-05-2024 9.00-15.30 Znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej i muflonów 8
25-05-2024 9.00- 16.30 Zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale 10
26-05-2024 9.00-13.30 Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów 6
10-11. 06.2024 9.00-15.00 EGZAMIN PISEMNY X Komisja Egzaminacyjna
17-18. 06-2024 9.00-15.00 EGZAMIN USTNY X Komisja Egzaminacyjna

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱