Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Szkolenie dla Strażników Łowieckich 27-28.10.2023r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie informuje, że w terminie 27-28.10.2023r organizuje szkolenie dla strażników łowieckich.

Zajęcia będą odbywać się na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu: 27.10.2023 – od godziny 15.00, 28.10.203 – od godz. 9.00 (program szkolenia w załączniku) .

Zakres szkolenia i sprawdzenia wiadomości na egzaminie dla kandydatów na strażników łowieckich zatrudnianych lub powoływanych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, zatwierdzony przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Program kursu

Zgodnie z Ustawą „Prawo Łowieckie” strażnikiem może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;
  2. ukończyła 21 lat;
  3. Korzysta w pełni praw publicznych;
  4. Posiada dobry stan zdrowia;
  5. Nie była karana sądownie;
  6. Ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez ministra właściwego.

Aby uzyskać uprawnienia  i zostać powołanym na strażnika łowieckiego nie jest konieczne członkostwo w PZŁ.

Koszt szkolenia wynosi 400, 00zł.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Ciechanowie: Bank BNP Paribas S.A.   32 1600 1462 1837 0662 7000 0001

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱