Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Staż przed 18 rokiem życia jest możliwy!

W nawiązaniu do komunikatu Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ Lecha Blocha z dnia 4 kwietnia 2018 r. –
Zarząd Główny PZŁ odwołuje jego zapisy i informuje, że odbywanie stażu przed 18. rokiem życia jest możliwe –

przy zachowaniu uwarunkowań wynikających z przepisów ustawy Prawo łowieckie

(dotyczy zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia), Statutu PZŁ i uchwał NRŁ.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp