Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pilne informacje o ASF

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Okręgu Ciechanowskiego PZŁ

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów i szkoleń z zakresu zwalczania ASF i bioasekuracji przypominam
o obowiązkach w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania, w tym o konieczności ścisłego stosowania zasad związanych z odkażaniem używanego sprzętu, w tym pojazdów oraz osobistego wyposażenia w tym odzieży, celem nie dopuszczenia do dalszego rozwoju wirusa łowiskach na terenie Okręgu Ciechanowskiego PZŁ.
Jednocześnie przypominam o konieczności organizacji akcji poszukiwania padłych dzików (w ścisłej współpracy z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii) celem bieżącego usuwania materiału będącego nośnikiem wirusa ASF ze środowiska.

               Uprzejmie proszę o niezwykle poważne potraktowanie problematyki bioasekuracji w Kołach Łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu Ciechanowskiego, gdyż sezon wysokich temperatur sprzyja dynamicznemu i skokowemu rozwojowi wirusa w środowisku.

               Za właściwą realizację wytycznych i zaleceń w zakresie bioasekuracji i przestrzegania procedury zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) są odpowiedzialni wszyscy Myśliwi, natomiast w Kołach Łowieckich dodatkowo proszę Koleżanki/Kolegów Prezesów i Łowczych Kół Łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu Ciechanowskiego o wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad bioasekuracji w łowisku.

W załączeniu wykaz środków rekomendowanych przez PIW, które należy używać do bioasekuracji w łowisku.

Wykaz środków biobójczych ASF

                                                                                                       Łowczy Okręgowy

                                                                                                        Krzysztof Ogroński

Udostępnij
Twitter
WhatsApp