Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

LIGA STRZELECKA – eliminacje regionu III 18-05-2024r – Ciechanów

REGULAMIN ZAWODÓW

„Liga Strzelecka – eliminacje region III”

DATA ZAWODÓW : 18 maj 2024 r.

MIEJSCE ZAWODÓW : Strzelnica ZO PZŁ Ciechanów – Chotum

 

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW : Tomasz Skalski

 

 1. Program zawodów

godz. 730 – 820 – rejestracja  zawodników, wydawanie numerów startowych

godz. 830uroczyste rozpoczęcie zawodów

godz. 900 – rozpoczęcie strzelań konkursowych

 

 1. Warunki uczestnictwa
 2. a) Wpisowe od zawodnika wynosi 200,00 PLN ( dwieście złotych w PLN ), płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 15.05.2024r.

 

Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A./ Ciechanów 32 1600 1462 1837 0662 7000 0001
w tytule przelewu: imię nazwisko, klasa, okręg, nr leg. PZŁ.

 

 1. b) Liczbę startujących ogranicza się do 120 zawodników, o kolejności zapisu decyduje data przelewu.

 

 1. Cel zawodów
 • Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie umiejętności strzeleckich.
 • wyłonienie zwycięzców w regionie III Ligi Strzeleckiej zarejestrowani w okręgach – Warszawa, Ciechanów, Białystok, Suwałki, Łomża, Ostrołęka, Siedlce, Biała Podlaska
 • Zdobywanie klasy mistrzowskiej oraz punktów do Wawrzynu Strzeleckiego
 1. Konkurencje
 2. a) Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki (pięciobój, sześciobój) uchwała NRŁ nr 62 z dn. 4 lutego 2024 r. oraz Zarządzenie 13/2022 ZG PZŁ z 10 maja 2022 – Regulamin Ligi Strzeleckiej.
 3. b) Zawody przeprowadzone zostaną w pełnym pięcioboju myśliwskim z osią praktyczną i obejmować będą trzy konkurencje śrutowe i dwie kulowe
 4. c) Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 punktów a drużyna 4000 pkt.

 

 1. Klasyfikacja
 • Zespołowa otwarta
 • Indywidualnie klasa mistrzowska
 • Indywidualnie klasa powszechna

Drużyna danego okręgu składa się z ośmiu zawodników bez względu na klasę strzelecką.              W zawodach może wziąć udział więcej niż osiem osób z danego okręgu. Do ostatecznej klasyfikacji drużyny uwzględnionych zostanie osiem najlepszych wyników spośród startujących zawodniczek i zawodników danego okręgu bez względu na klasę strzelecką.

Klasyfikacja drużynowa według Rozdziału X – podstawy klasyfikacji.

Konkurencję przewidzianą do baraży o pierwsze 3 miejsca indywidualnie w poszczególnych klasach, ogłosi Sędzia Główny na odprawie zawodników przed rozpoczęciem strzelań.

 

 1. Zasady bezpieczeństwa

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zawodów, Regulaminem Strzelnicy, Regulamin Ligi Strzeleckiej oraz „Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”, a w szczególności z Rozdziałem II dotyczącym Zasad Bezpieczeństwa.

Przestrzegania powyższych zasad, a zwłaszcza dotyczących zasad bezpiecznego przenoszenia broni, ładowania, składania się, celowania oraz strzelania będzie egzekwowane przez organizatorów i sędziów zawodów. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.

Dopuszcza się przenoszenie broni między konkurencjami w futerałach.

 

 1. Sprawy organizacyjne
 • Każdy zawodnik i sędzia zobowiązany jest do używania  ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo oczu oraz głowy.
 • Zawodnicy startujący w Zawodach obowiązani są posiadać ze sobą ważną legitymację PZŁ
 • Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską zgodnie z Regulaminem zasad strzelań myśliwskich w PZŁ;
 • Punkt opieki medycznej znajduje się w sekretariacie.
 • Rozpiskę dla konkurencji oś praktyczna Sędzia Główny zawodów wybierze przed odprawą sędziów i zawodników.
 • W ramach wpłaconego przed zawodami wpisowego Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie zapewnia uczestnikom posiłek oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów
 • Zawodnik / zawodniczka zdobywa tytuł „Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego” obligatoryjnie

jeśli uzyska wynik 425 / 500 pkt. dla mężczyzn i 400 / 500 pkt. dla kobiet lub

 

 1. Puchary, dyplomy i nagrody

 

 1. Klasyfikacja drużynowa miejsca 1-3 puchary, dyplomy od miejsca 4-6 dyplomy
 2. Klasa mistrzowska miejsca 1-3 puchary, dyplomy od miejsca 4-6 dyplomy
 3. Klasa powszechna miejsca 1-3 puchary, dyplomy od miejsca 4-6 dyplomy

.

 1. Postanowienia końcowe

Wszyscy uczestnicy zawodów oświadczają, że zapoznali  się Regulaminem zawodów
i strzelnicy, zobowiązują  się przestrzegać przepisów wym. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 marca 2005 r. z późn.zm. o szczegółowych warunkach wykonywania polowania oraz Ustawy z 22 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz aktualnych obowiązujących Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ; wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zawodów strzeleckich  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz celem opublikowania wyników z przedmiotowych zawodów na stronie www.pzl.ciechanow.pl i www.pzlow.pl.

 

 

ZO PZŁ w Ciechanowie

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱