Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kurs na Uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ 24-26.09.2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie organizuje

Kurs na Uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ

Warunkiem uzyskania ww. uprawnień jest co najmniej 5-letni staż w Polskim Związku Łowieckim.

Miejsce odbycia kursu – budynek administracyjno-szkoleniowy na strzelnica myśliwskiej w Chotumiu.

Koszt kursu- 500 zł, kurs uzupełniający – 100zł    płatne przelewem
(32 1600 1462 1837 0662 7000 0001 BGŻ Paribas SA)

Zgłoszenia na szkolenie proszę wysyłać na maila: zo.ciechanow@pzlow.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

  1. Imię i nazwisko myśliwego
  2. Nr legitymacji PZŁ
  3. Numer telefonu kontaktowego
  4. Potwierdzenie przelewu opłaty za kurs

Limit miejsc ograniczony! Informacja o wyczerpaniu miejsc będzie niezwłocznie podana na stronie internetowej.

Harmonogram szkolenia Prowadzacy Instruktor Sedzia IX 2021-1

Udostępnij
Twitter
WhatsApp