Kurs dla Strażników Łowieckich – zapraszamy

Kurs dla Strażników Łowieckich – zapraszamy

Program Kursu dla Strażników Łowieckich.

Strzelnica Myśliwska

Chotum

31 lipiec 2021 rok godz. 9.00
TematIlość godzinWykładowca
Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na tych strażników

 

2 
Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do tej ustawy

 

2 
Gospodarka łowiecka

 

1 
Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach

 

1 
01 sierpień rok godz. 9.00
Elementy prawa karnego i postępowania karnego.1 
Elementy materialnego prawo wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia1 
Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych (elementy samoobrony)1 
Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną ( w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych ( w tym Strażą Parków Narodowych), Państwową Strażą Rybacką, itp.1 
Sprawdzenie wiadomości :

egzamin testowy

 Komisja egzaminacyjna

 

Szkolenie na strażników łowieckich odbędzie się w dniach
31 lipiec i 1 sierpień 2021 w budynku administracyjno szkoleniowym na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu.

Koszt kursu 400 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 32 1600 1462 1837 0662 7000 0001