Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA !!! Krajowy Konkurs Pracy Tropowców – 20.08.2022 Konopaty

Zarząd Okręgowy PZŁ Ciechanów, Komisja Kynologiczna przy ZO PZŁ w Ciechanowie oraz Klub Gończego Polskiego przy PZŁ zapraszają na
Krajowy Konkurs Pracy Tropowców – 20.08.2022 Konopaty
Zgłoszenie psa wysyłamy na gonczypolskipzl@gmail.com  w temacie maila proszę wpisać 20.08.2022 Krajowy Konkurs Pracy Tropowców.
Zgłoszenie psa powinno zawierać:
1. Wypełniony druk zgłoszenia
2. Skan rodowodu ( lub metryki, jeśli rodowód jest w przygotowaniu + numer rejestracji oddziałowej)
3. Skan z potwierdzeniem przelewu
5. Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy
6. Skan aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie
Wpisowe proszę wpłacać na konto ZO PZŁ w Ciechanowie https://ciechanow.pzlow.pl/kontakt/ . W tytule przelewu proszę wpisać 20.08.2022 Konkurs Tropowców
Termin zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 01.08.2022 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu psa decyduje kolejność zgłoszeń (pełna dokumentacja). Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia psa.W przypadku wycofania psa z konkursu  wniesione opłaty nie będą zwracane.
Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do konkursu z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich

Opłata za zgłoszenie psa wynosi  150 zł dla członków PZŁ oraz 184,5 zł dla pozostałych osób.
W razie pytań proszę dzwonić pod numer 502680629 – Szymon Ziółkowski
Udostępnij
Twitter
WhatsApp