I ZAWODY PARKUROWE – 06 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

I ZAWODY PARKUROWE – 06 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

W związku z organizacją I Zawodów w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego PZŁ, Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie szczególne podziękowania kieruje do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego na czele z Szanownym Kolegą Albertem Kołodziejskim Łowczym Krajowym za wsparcie…

 Zawody o Puchar Północnego Mazowsza

Zawody o Puchar Północnego Mazowsza

Zgodnie z Terminarzem Centralnych Zawodów Strzeleckich w dniu 28 września 2019r. na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu, w koleżeńskiej atmosferze odbyły się zawody „O Puchar Północnego Mazowsza”. Do współzawodnictwa stanęło 73 zawodników. Program zawodów obejmował pełny wielobój myśliwski, przeprowadzony według prawideł strzelań myśliwskich…